Vil du være med?

Asnæs By’s Grundejerforening er “den store” grundejerforening i byen, hvor alle ejere og lejere af ejendomme kan optages. Jo flere vi er, jo større vægt er der bag vore henvendelser til offentlige myndigheder og andre, når der er spørgsmål angående interesserede interesser, trænger sig på.

Formand Ole Holst Nielsen
Telefon: 29 38 55 94

oleholst45@gmail.com

Du er naturligvis også velkommen til at kontakte bestyrelsens medlemmer, hvis der er hastesager, vil du behandle hurtigt.

Vi er selvfølgelig den almindelige service og hjælp, som en grundlæggende forening er pligtig til efter sin vedtægter.

For indmeldelse kontakt:
Formand Ole Holst Nielsen
Telefon: 29 38 55 94

oleholst45@gmail.com

Årlig kontingent: 100 kroner.

Postgirokvittering eller PBS-oversigt er gyldigt medlemsbevis.