Vil du være med?

Asnæs By’s Grundejerforening er “den store” grundejerforening i byen, hvor alle ejere og lejere af ejendomme kan optages. Jo flere vi er, jo større vægt er der bag vore henvendelser til offentlige myndigheder og andre, når der er spørgsmål angående beboernes interesser, der trænger sig på.

Formand Ivar Petersen, telefon: 41 30 02 34.
Mail: ivar@asnaesbysgrundejerforening.dk.

Næstformand Ejvin Aagaard, telefon: 59 65 14 52 / 30 29 86 72.
Mail: ejvin@asnaesbysgrundejerforening.dk.

Du er naturligvis også velkommen til at kontakte bestyrelsens medlemmer, hvis der er hastesager, du ønsker behandlet hurtigt.

Vi yder selvfølgelig den almindelige service og hjælp, som en grundejerforening er pligtig til ifølge sine vedtægter.

For indmeldelse kontakt kasserer Inge Knudsen, tlf. 40 58 03 80.
Mail: inge@asnaesbysgrundejerforening.dk.

Årlig kontingent: 100 kroner.

Postgirokvittering eller PBS-oversigt er gyldigt medlemsbevis.