GENERALFORSAMLING 2018

Kom til generalforsamling i din grundejerforening!

Asnæs By’s Grundejerforening afholder ordinær generalforsamling:

Tirsdag den 20. februar 2018 kl. 19:00

I Asnæs Forsamlingshus, Esterhøjvej 26

Dagsorden ifølge vedtægternes § 4.

Forslag til generalforsamlingen skal være indgivet skriftligt til formanden Ivar Petersen, Rødhøj 46, 4550 Asnæs, eller mail:  ivar@asnaesbysgrundejerforening.dk

– senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

I lighed med de seneste år vil vi afslutte generalforsamlingen med Grundejer-hygge, hvor foreningen er vært ved et lettere traktement og et enkelt glas vin.

Du tilmelder dig til generalforsamling og grundejerhygge ved at sende en mail til:

info@asnaesbysgrundejerforening.dk eller telefon/sms til 4058 0380 eller 4130 0234.

Obs! Af hensyn til planlægning er seneste frist for tilmelding lørdag den 17. februar.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
Asnæs By’s Grundejerforening

VÆR OPMÆRKSOM PÅ ROTTER!

Der er anmeldt tilfælde af rotter flere steder i Asnæs by.

Rotte

Har du rotter på din ejendom, har du pligt til at anmelde det til kommunen på odsherred.dk/rotter. Det er vigtigt, at du gør det med det samme, du opdager det, så vi sammen kan holde bestanden nede.

Kort efter din anmeldelse får du besøg af kommunens rottebekæmper. Det koster ikke noget, da rottebekæmpelsen bliver betalt over ejendomsskatten.

Generalforsamling 2017

Kom til generalforsamling i din grundejerforening!

Vi afholder ordinær generalforsamling

Tirsdag den 14. marts 2017 kl. 19:00

I Asnæs Forsamlingshus, Esterhøjvej 26

Dagsorden ifølge vedtægternes § 4.

Forslag til generalforsamlingen skal være indgivet skriftligt til formanden

Ivar Petersen, Rødhøj 46, 4550 Asnæs, eller mail: ivar@asnaesbysgrundejerforening.dk

– senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

Efter den ordinære generalforsamling afholdes ekstraordinær generalforsamling med et punkt på dagsordenen:  Vedtægtsændringer.

I lighed med de seneste år vil vi afslutte generalforsamlingerne med ”Grundejer-hygge”, hvor foreningen er vært ved et lettere traktement og et enkelt glas vin.

Du tilmelder dig til generalforsamling og grundejerhygge ved at sende en mail til

info@asnaesbysgrundejerforening.dk eller telefon/sms til 4058 0380 eller 4130234.

Obs! Af hensyn til planlægning er seneste frist for tilmelding søndag den 12. marts.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Generalforsamling 2016

Asnæs By’s Grundejerforening afholder ordinær generalforsamling
torsdag den 10. marts 2016 kl. 19.00
i Asnæs Forsamlingshus, Esterhøjvej 26.

Dagsorden iflg. vedtægternes § 4.

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden Ivar Petersen, Rødhøj 46, 4550 Asnæs i hænde senest 8 dage for afholdelse.

Efter den ordinære generalforsamling afholdes ekstraordinær generalforsamling med ét punkt på dagsordenen: Vedtægtsændringer.

I forlængelse af generalforsamlingerne inviteres du til “grundejer-hygge”, hvor foreningen er vært ved et lettere traktement og et enkelt glas vin.

Af hensyn til planlægning er tilmelding nødvendig på:
info@asnaesbysgrundejerforening.dk
eller telefon/sms til 40 58 03 80 eller 41 30 02 34 senest søndag den 6. marts 2016.

Venlig hilsen
Bestyrelsen