Arkiv

Februar 2019

Ordinær generalforsamling afholdes den  21. marts 2019 kl. 19:00 i Asnæs Forsamlingshus.

Dagsorden iflg. lovene.

Forslag til generalforsamlingen skal være foreningen i hænde 8 dage før afholdelse.

Februar 2018

Ordinær generalforsamling afholdes den 20. februar 2018 kl. 19:00 i Asnæs Forsamlingshus.

Dagsorden iflg. lovene.

Forslag til generalforsamlingen skal være foreningen i hænde 8 dage før afholdelse.

Marts 2017

Ordinær generalforsamling afholdes den 14. marts 2017 kl. 19:00 i Asnæs Forsamlingshus.

Dagsorden iflg. lovene.

Forslag til generalforsamlingen skal være foreningen i hænde 8 dage før afholdelse.

Marts 2016

Ordinær generalforsamling afholdes den 10. februar 2016 kl. 19:00 i Asnæs Forsamlingshus.

Dagsorden iflg. lovene.

Forslag til generalforsamlingen skal være foreningen i hænde 8 dage før afholdelse.

Februar 2015

Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 19:00 i Asnæs Forsamlingshus.

Dagsorden iflg. lovene.

Forslag til generalforsamlingen skal være foreningen i hænde 8 dage før afholdelse.

August 2014 – KONTOR-OPHØR

Vandværket har sat huset på Enghaven 2 til salg.

De seneste år har vores kontor ikke været meget benyttet, derfor har vi besluttet at nedlægge det.

Kontoret åbner ikke igen efter sommerlukningen!

Fremover kan foreningen kontaktes på mail:

info@asnaesbysgrundejerforening.dk.

Formanden kan kontaktes på telefon 4130 0234.

Kassereren kan kontaktes på telefon 4058 0380.

Juli 2014

Kontoret holder ferielukket fra 23. juni t.o.m. 31. august.

I nødstilfælde kan kassereren træffes på 4058 0380.

Affaldsindsamling 27. april 10:00-16:00

Odsherred Kommune og Danmarks Naturfredningsforening er gået sammen om Affaldsindsamling 2014 i vore byområder.

Grundejerforeningen opfordrer derfor alle, der kan afse et par timer søndag d. 27. april, til at møde på P-pladsen ved Asnæs forsamlingshus mellem kl. 10.00 og 16.00.

Her udleveres sække til indsamling, og fyldte sække afleveres samme sted. “Betaling” for aflevering af en sæk affald er et stykke “borgmesterkringle”.

Efterårets 2 store storme har givet meget affald på gader,stier og veje. Det vil pynte rigtigt meget på byen, hvis bare en del af det affald blev fjernet inden forårets konfirmationer, så jo flere vi møder op, jo flere områder kan vi dække.

Mød talstærkt op så Asnæs igen kan fremstå som den pæne og ryddelige by, den var en gang!

Fritinget i Asnæs – stiftende møde 24. marts kl. 19:00-20:30

Uanset om du er borger, forretningsdrivende, foreningsrepræsentant eller repræsentant for en offentlig institution eller lignende – så er du mere end velkommen til at række ud efter lokaldemokratiet!

Vi vil skabe et fælles talerør for Asnæs – FRITINGET I ASNÆS – som det initiativ, der kan gøre dialog mellem kommunen og alle byens interessenter  optimal.

Eksempler på nødvendige dialoger mellem Asnæs og Odsherred Kommune:

❖ Asnæs By i Geopark Odsherred

❖ Byudvikling og byfornyelse i Asnæs

❖ Trafik og infrastruktur i Asnæs og omegn

❖ Asnæs som handels-, uddannelses- og kulturby

❖ Asnæs i år 2050, tror vi på det?

Vi håber at se rigtig mange interessenter fra Asnæs og omegn – Alle har et ansvar…Tag det!!

Med venlig hilsen

Asnæs Bys Grundejerforening og Fritidsborger.dk

INFO: IVAR PETERSEN 4130 0234 – ALLAN SLIMAK HASLUND 2287 3587

Februar 2014

Ordinær generalforsamling onsdag den 5. februar 2014 kl. 19:00 i Aksen.

Dagsorden iflg. lovene.

Forslag til generalforsamlingen skal være foreningen i hænde 8 dage før afholdelse.

December 2013

Nu skal der ryddes op efter stormen “Bodil”

Asnæs by er sluppet for de helt store skader efter “Bodil”, men vi vil gerne opfordre grundejerne til at gennemgå jeres foretove, rabatter og evt. regnvandsriste og rense dem for “efterladenskaber” fra “Bodil”.
Hvis I har en ældre eller handicappet nabo eller genbo, så spørg lige, om de har brug for en hjælpende hånd.

CITAT FRA PRESSEMEDDELSE FRA ODSHERRED KOMMUNE:

Grundejerne har selv pligt til at fjerne fældede og væltede træer, affald og strandingsgods fra grund og fortov samt oprense private vandløb.

Ryd op nu
Fag- og personaleleder i center for Natur, Miljø og Trafik Thomas Klint Martinsen appellerer nu til private grundejere om hurtigst muligt at fjerne væltede træer og grene, som er til gene for trafikken fra fortove og rabatter ved deres grunde samt at oprense private grøfter.

Mange steder har Park og Vej under stormen i fredags oversavet og nedlagt træer, som var i fare for at falde ned på kørebanen eller i husene, men det er op til de private grundejere selv at fjerne træerne, kommunen kommer ikke og sørger for det.

Fjern affald fra vandløb – Tilsvarende gælder det vandløbene, hvor staten ved Naturstyrelsen og kommunen tager sig af oprensning og fjernelse af affald fra offentlige vandløb og kloakriste, mens private skal foretage rensning af vandløb på private fællesveje og egne grunde, påpeger Thomas Klint Martinsen. Han opfordrer alle til en hurtig og konsekvens indsats, både for at forhindre eventuelle ulykker i trafikken eller på ejendomme, dels for at hindre vandløbs og rabatters frie passage og undgå nye oversvømmelser.

Juli 2013

Kontoret holder ferielukket fra 1. juli t.o.m. 18. august.

I nødstilfælde kan kassereren træffes på 40 50 03 80.

Juni 2013

Gave til Ungdomshuset

Vi har den 23. juni foræret et bænkesæt til Ungdomshuset i den tidligere SID-bygning i Storegade.

Ivar Petersen ‘overrakte’ bænkesættet, og som det ses af billedet, blev det straks taget i brug af en flok glade unge mennesker.

Beskyt dig mod indbrud og kriminalitet

Del din viden med Politiet så vi sammen kan passe bedre på hinanden.

Læs mere her.

Hent Lokalrådene for Holbæk & Odsherred’s folder her.

Marts 2013

Fremover vil vi hvert kvartal skrive et nyhedsbrev. Se under nyhedsbrev til venstre.

Juli 2012

Kontoret holder ferielukket i juli måned.

I nødstilfælde kan kassereren træffes på mobil 40 58 03 80.

Marts 2012

Ændrede åbningstider på kontoret: Mandage i lige uger.

Februar 2012

Ordinær generalforsamling onsdag den 22. februar 2012 kl. 19:00 i Asnæs Forsamlingshus.

Dagsorden iflg. lovene.

Forslag til generalforsamlingen skal være foreningen i hænde 8 dage før afholdelse.

Efter den ordinære generalforsamling afholdes

Ekstraordinær generalforsamling med et punkt på dagsordenen:

  1.  Ændring af foreningens love.

September/oktober 2011

FORBEREDT PÅ ULYKKER?

Har du en beredskabsplan for ulykker i dit hjem?

Hvad gør du ved varsel om skybrud/snestorm?

Hvad gør du, hvis du falder eller der udbryder brand?

I samarbejde med Beredskabsforbundet afholder grundejerforeningen nogle kurser angående “Sikkerhed i hjemmet”.

Kursus afholdes:
Tirsdag den 27. september kl. 18:00 – 21:00 
Tirsdag den 4. oktober kl. 18:30 – 21:30 

Begge dage i mødesalen i “AKSEN”, Centervejen 92, 4550 Asnæs

Kurset er gratis, men tilmelding er nødvendig efter princippet “Først til mølle”, da der er et begrænset antal pladser.

Tilmelding til vores kasserer på tlf. 59651190 eller 40580380.