GENERALFORSAMLING 2023

Asnæs By’s Grundejerforening
Ordinær generalforsamling afholdes
Onsdag d. 1. marts 2023 kl. 19.00
I Asnæs Forsamlingshus, Esterhøjvej 26
Dagsorden iflg. Vedtægternes § 4
Forslag til generalforsamlingen skal være
foreningen i hænde senest 8 dage før afholdelse.
Tilmelding til generalforsamlingen og
”grundejerhygge” nødvendig på tlf/sms 40 580 380
eller kasserer@asnaesbysgrundejerforening.dk
senest fredag d. 24. februar.
Venlig hilsen Bestyrelsen

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Det kontrollerede regnskab fremlægges til godkendelse
 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen – på valg:
  Inge Bruun – modtager genvalg
  Inge Knudsen – modtager ikke genvalg

  Valg af suppleant – på valg:
  Morten Pauli – modtager genvalg
 5. Valg af bilagskontrollant – på valg:
  Hans Henrik Jørgensen
  Birgit Langaae – modtager ikke genvalg
  Bestyrelsen foreslår Inge Knudsen
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. behandling af indkomne forslag
 8. Eventuelt

Asnæs By´s Grundejerforening

Asnæs Bys Grundejerforenings formål er at varetage og værne om alle medlemmernes interesse i forhold til kommuner i relation til vedligeholdelse af veje, ændringer i lokalplaner og høringssvar og kan optage enhver opgave i forbindelse hermed.

Ejer du ejendom eller grund, eller er du forpagter eller lejer af et hus, som er med i Asnæs Bys Grundejerforening, har du pligt til at være medlem. Er du usikker på, om din ejendom hører under foreningen, er du velkommen til at kontakte formanden.

Foreningen kan også være behjælpelig med evt. oprettelse af vejlaug med særlig vedtægter i overensstemmelse med pålagte servitutter.
Foreningen kan overtage den økonomiske administration i forbindelse med fælles anlæg og vedligeholdelse af disse.

Asnæs Bys Grundejerforening støtter hvert år byen med et beløb, som går til projekter, der tjener almen interesse eller forskønner Asnæs af.

GENERALFORSAMLING 2018

Kom til generalforsamling i din grundejerforening!

Asnæs By’s Grundejerforening afholder ordinær generalforsamling:

Tirsdag den 20. februar 2018 kl. 19:00

I Asnæs Forsamlingshus, Esterhøjvej 26

Dagsorden ifølge vedtægternes § 4.

Forslag til generalforsamlingen skal være indgivet skriftligt til formanden Ivar Petersen, Rødhøj 46, 4550 Asnæs, eller mail:  ivar@asnaesbysgrundejerforening.dk

– senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

I lighed med de seneste år vil vi afslutte generalforsamlingen med Grundejer-hygge, hvor foreningen er vært ved et lettere traktement og et enkelt glas vin.

Du tilmelder dig til generalforsamling og grundejerhygge ved at sende en mail til:

info@asnaesbysgrundejerforening.dk eller telefon/sms til 4058 0380 eller 4130 0234.

Obs! Af hensyn til planlægning er seneste frist for tilmelding lørdag den 17. februar.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
Asnæs By’s Grundejerforening

VÆR OPMÆRKSOM PÅ ROTTER!

Der er anmeldt tilfælde af rotter flere steder i Asnæs by.

Rotte

Har du rotter på din ejendom, har du pligt til at anmelde det til kommunen på odsherred.dk/rotter. Det er vigtigt, at du gør det med det samme, du opdager det, så vi sammen kan holde bestanden nede.

Kort efter din anmeldelse får du besøg af kommunens rottebekæmper. Det koster ikke noget, da rottebekæmpelsen bliver betalt over ejendomsskatten.

Generalforsamling 2017

Kom til generalforsamling i din grundejerforening!

Vi afholder ordinær generalforsamling

Tirsdag den 14. marts 2017 kl. 19:00

I Asnæs Forsamlingshus, Esterhøjvej 26

Dagsorden ifølge vedtægternes § 4.

Forslag til generalforsamlingen skal være indgivet skriftligt til formanden

Ivar Petersen, Rødhøj 46, 4550 Asnæs, eller mail: ivar@asnaesbysgrundejerforening.dk

– senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

Efter den ordinære generalforsamling afholdes ekstraordinær generalforsamling med et punkt på dagsordenen:  Vedtægtsændringer.

I lighed med de seneste år vil vi afslutte generalforsamlingerne med ”Grundejer-hygge”, hvor foreningen er vært ved et lettere traktement og et enkelt glas vin.

Du tilmelder dig til generalforsamling og grundejerhygge ved at sende en mail til

info@asnaesbysgrundejerforening.dk eller telefon/sms til 4058 0380 eller 4130234.

Obs! Af hensyn til planlægning er seneste frist for tilmelding søndag den 12. marts.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen