GENERALFORSAMLING 2023

Asnæs By’s Grundejerforening
Ordinær generalforsamling afholdes
Onsdag d. 1. marts 2023 kl. 19.00
I Asnæs Forsamlingshus, Esterhøjvej 26
Dagsorden iflg. Vedtægternes § 4
Forslag til generalforsamlingen skal være
foreningen i hænde senest 8 dage før afholdelse.
Tilmelding til generalforsamlingen og
”grundejerhygge” nødvendig på tlf/sms 40 580 380
eller kasserer@asnaesbysgrundejerforening.dk
senest fredag d. 24. februar.
Venlig hilsen Bestyrelsen

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Det kontrollerede regnskab fremlægges til godkendelse
 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen – på valg:
  Inge Bruun – modtager genvalg
  Inge Knudsen – modtager ikke genvalg

  Valg af suppleant – på valg:
  Morten Pauli – modtager genvalg
 5. Valg af bilagskontrollant – på valg:
  Hans Henrik Jørgensen
  Birgit Langaae – modtager ikke genvalg
  Bestyrelsen foreslår Inge Knudsen
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. behandling af indkomne forslag
 8. Eventuelt