Velkommen til Asnæs Bys Grundejerforening

Ordinær generalforsamling afholdes
Torsdag d. 22. februar 2024 kl. 19.00
I Asnæs Forsamlingshus, Esterhøjvej 26

Dagsorden iflg. Vedtægternes § 4

Forslag til generalforsamlingen skal være foreningen i hænde senest 8 dage før afholdelse.

Tilmelding til generalforsamlingen og ”grundejerhygge incl. et lettere traktement” er nødvendig

på tlf. 29 38 55 94 eller e-mail til: oleholst45@gmail.com

senest søndag d. 18. februar 2024.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Asnæs By´s Grundejerforening

Asnæs Bys Grundejerforenings formål er at varetage og værne om alle medlemmernes interesse i forhold til kommuner i relation til vedligeholdelse af veje, ændringer i lokalplaner og høringssvar og kan optage enhver opgave i forbindelse hermed.

Ejer du ejendom eller grund, eller er du forpagter eller lejer af et hus, som er med i Asnæs Bys Grundejerforening, har du pligt til at være medlem. Er du usikker på, om din ejendom hører under foreningen, er du velkommen til at kontakte formanden.

Foreningen kan også være behjælpelig med evt. oprettelse af vejlaug med særlig vedtægter i overensstemmelse med pålagte servitutter.
Foreningen kan overtage den økonomiske administration i forbindelse med fælles anlæg og vedligeholdelse af disse.

Asnæs Bys Grundejerforening støtter hvert år byen med et beløb, som går til projekter, der tjener almen interesse eller forskønner Asnæs af.