Velkommen til Asnæs Bys Grundejerforening

Ordinær generalforsamling afholdes
Torsdag d. 22. februar 2024 kl. 19.00
I Asnæs Forsamlingshus, Esterhøjvej 26

Dagsorden iflg. Vedtægternes § 4

Forslag til generalforsamlingen skal være foreningen i hænde senest 8 dage før afholdelse.

Tilmelding til generalforsamlingen og ”grundejerhygge incl. et lettere traktement” er nødvendig

på tlf. 29 38 55 94 eller e-mail til: oleholst45@gmail.com

senest søndag d. 18. februar 2024.

Venlig hilsen Bestyrelsen