GENERALFORSAMLING 2018

Kom til generalforsamling i din grundejerforening!

Asnæs By’s Grundejerforening afholder ordinær generalforsamling:

Tirsdag den 20. februar 2018 kl. 19:00

I Asnæs Forsamlingshus, Esterhøjvej 26

Dagsorden ifølge vedtægternes § 4.

Forslag til generalforsamlingen skal være indgivet skriftligt til formanden Ivar Petersen, Rødhøj 46, 4550 Asnæs, eller mail:  ivar@asnaesbysgrundejerforening.dk

– senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

I lighed med de seneste år vil vi afslutte generalforsamlingen med Grundejer-hygge, hvor foreningen er vært ved et lettere traktement og et enkelt glas vin.

Du tilmelder dig til generalforsamling og grundejerhygge ved at sende en mail til:

info@asnaesbysgrundejerforening.dk eller telefon/sms til 4058 0380 eller 4130 0234.

Obs! Af hensyn til planlægning er seneste frist for tilmelding lørdag den 17. februar.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
Asnæs By’s Grundejerforening