Generalforsamling 2017

Kom til generalforsamling i din grundejerforening!

Vi afholder ordinær generalforsamling

Tirsdag den 14. marts 2017 kl. 19:00

I Asnæs Forsamlingshus, Esterhøjvej 26

Dagsorden ifølge vedtægternes § 4.

Forslag til generalforsamlingen skal være indgivet skriftligt til formanden

Ivar Petersen, Rødhøj 46, 4550 Asnæs, eller mail: ivar@asnaesbysgrundejerforening.dk

– senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

Efter den ordinære generalforsamling afholdes ekstraordinær generalforsamling med et punkt på dagsordenen:  Vedtægtsændringer.

I lighed med de seneste år vil vi afslutte generalforsamlingerne med ”Grundejer-hygge”, hvor foreningen er vært ved et lettere traktement og et enkelt glas vin.

Du tilmelder dig til generalforsamling og grundejerhygge ved at sende en mail til

info@asnaesbysgrundejerforening.dk eller telefon/sms til 4058 0380 eller 4130234.

Obs! Af hensyn til planlægning er seneste frist for tilmelding søndag den 12. marts.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen